Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

31

°c

Općina

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sukladno člancima 19. do 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), oglasu objavljenim na web…

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje malih proizvođača svinja na području Općine Donja Voća za 2018. godinu

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)…

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10,   UR.BROJ: 524-06-02-01/1-18-137 od 17. siječnja 2018. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih…

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11) u nastavku…

Odobrena sredstva Ministarstva kulture za 2018 godinu

Sukladno prijavljenim projektima koje je Općina prijavila na natječaje Ministarstva kulture odobrena su 3 projekta ukupne vrijednosti 290.000,00 kn. Tako će projekt obnove tradicijske hiže u Gornjoj…

Odobrena bespovratna sredstva za projekt „Zaželi“ vrijedan 4.520.664,21 kn

Općini Donja Voća kao vodećem partneru te općinama Bednja i Vinica odobren je projektni prijedlog pod kodnim brojem UP.02.1.1.05.0066, na trajno otvoreni poziv „Zaželi-Program zapošljavanja…