Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

AKTIVNOSTI UDRUGE PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA "BREZA" VOĆA

Udruga privatnih šumovlasnika „Breza“ Voća, čiji je cilj okupljanje članova privatnih šumovlasnika i šumoposjednika , kao i zastupanje njihovih interesa i informiranje o svim bitnim pitanjima vezanim za dobro gospodarenje šumama, od osnivanja pa do danas sudjelovala je u nizu sastanaka, predavanja i edukativnih radionica.

Tako su, između ostalog, 27. srpnja 2011. godine predstavnici Udruge prisustvovali predavanju o sigurnom radu u šumama koje su organizirali Grad Lepoglava, Ispostava Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Ivanec te Udruga privatnih šumovlasnika „Kesten“ iz Lepoglave. Uz predavanje, tom je prilikom u blizini šumarske kućice šumarije Ivanec na Ravnoj Gori održana i prezentacija sigurnog rada „kaljačem“ .

Na predavanju je bilo riječi i o međusobnoj suradnji između udruga, Hrvatskih šuma i lokalnih samouprava, data je i informacija o doznakama označavanja drva za rušenje kao i o izdavanju otpremnica. Prisutni su još bili upoznati kako je za pitanja vezana uz probleme u šumama odgovorna gđa. Dijana Bobinec - Mikek iz Hrvatskih šuma, ispostava šumarije Varaždin, a kojoj se s eventualnim problemima iz područja šumarstva mogu javiti i mještani naše Općine (mob. 098 348 238).

Inače, valja istaknuti kako je na prijašnjim sastancima često bilo riječi o ukidanju šumarske savjetodavne službe, kao i o novoj zakonskoj podlozi koja se odnosi na formalni okvir rada u privatnim šumama, odnosno, o ustrojstvu poslova koje je donedavno obavljala šumarska savjetodavna služba. Naime, zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o šumama predviđeno je da će se svi poslovi Savjetodavne službe nastaviti obavljati unutar Hrvatskih šuma. Mišljenja struke o navedenoj promjeni su podijeljena, a koliko je odluka o ukidanju šumske savjetodavne službe dobra ili loša, pokazat će vrijeme.

Opće je poznato da je za šumovlasnike/šumoposjednike od posebnog interesa izgradnja šumskih puteva. Tako je Udruga privatnih šumovlasnika „Breza“ iz Voće na javni poziv Hrvatskih šuma za podnošenje Zahtjeva za financiranje radova u šumama šumoposjednika, objavljenom u svibnju ove godine, za područje naše Općine kandidirala dionicu Slivarsko - Grohot - Lužac. Za natječaj je bilo potrebno prikupiti opsežnu dokumentaciju, te će se u slučaju odobravanja sredstava na navedenoj dionici izvršiti projektiranje i izgradnja šumskog puta.

Jedna od predviđenih budućih aktivnosti voćanske Udruge privatnih šumovlasnika „Breza“ je izrada Plana gospodarenja šumama, organiziranje predavanja te nastavak aktivnosti u daljnjem organiziranju privatnih šumovlasnika s voćanskog područja. Stoga iz Udruge pozivaju sve zainteresirane mještane da se jave i učlane u Udrugu privatnih šumovlasnika „Breza“ kako bi mogli zajedno sudjelovati u provedbi projekata iz područja šumarstva, te time unaprijedili gospodarenje privatnim šumama našega kraja.

fb