Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

Geografski položaj

Općina Donja Voća je jedna od 22 općine i 6 gradova u sastavu Varaždinske županije. Smještena je u njezinom sjeverozapadnom dijelu. Sa zapadne strane graniči s Republikom Slovenijom i to Općinom Zavrč te Općinom Cirkulane (čime ulazi u sastav pograničnih općina), sa sjeverne strane s općinama (Cestica i Vinica, s istočne strane s općinom Maruševec, a s jugozapadne strane s općinom Klenovnik i gradom Lepoglava.


Površinom pripada grupi srednjih općina županije (2.84 % udjela u ukupnoj površini Županije) s dugogodišnjom tendencijom smanjenja broja stanovnika.


Udaljena od osnovnih prometnih koridora važnih za Županiju i Državu, te bez odgovarajuće gospodarske osnove, obiluje prirodnim i krajobraznim mogućnostima, čije bi iskorištenje trebalo biti temeljno polazište budućeg razvoja.
U sastavu Općine je 8 naselja: Budinščak, Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Jelovec  Voćanski, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska  Slivarsko Sjedište Općine je istoimeno naselje Donja Voća.

fb