Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

27

°c

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) pripremili su:

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća

 

Javna rasprava objavljena: 30. kolovoza 2017.

Javna rasprava održana: 25. rujna 2017. do 09. listopada 2017. godine

Javno izlaganje održano: 03. listopada 2017. godine

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) Općina Donja Voća kao Nositelj izrade objavila je 30. kolovoza 2017. godine Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća, KLASA: 350-01/17-01/16, URBROJ: 2186-014-17-01.

 

Ponovna javna rasprava održana je u vremenu od 25. rujna 2017. do 09. listopada 2017. godine.

 

 

Izvješće pripremili:

Za Nositelja izrade, Općina Donja Voća

Općinski načelnik

Krunoslav Jurgec

 

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Marijana Sambolec Kukec

 

 

Za stručnog izrađivača; 3 E PROJEKTI d.o.o., Zagreb

Odgovorni voditelj izrade Prijedloga Plana:

Jelena Šimat, mag.ing.arch.

fb

Dokumenti za preuzimanje