Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

33

°c

J A V N I P O Z I V mladim obiteljima za prijavu korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 45. Statuta Općine Donja Voća ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 30/2013), Općinski načelnik Općine Donja Voća objavljuje sljedeći  J A V N I   P O Z I V  mladim obiteljima za prijavu korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja (izgradnje ili adaptacije kuće) na području Općine Donja Voća u 2018. godini

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne potpore mladim obiteljima s prebivalištem u Općini Donja Voća u svrhu pomoći pri izgradnji ili adaptaciji kuće ili drugog stambenog prostora s ciljem sprječavanja raseljavanja te naseljavanja mladih obitelji na područje Općine Donja Voća, u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja, putem:

 

  1. financijske pomoći pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Donja Voća
  2. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na infrastrukturu
  3. ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni postor

 

 

 

fb

Dokumenti za preuzimanje