Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10,   UR.BROJ: 524-06-02-01/1-18-137 od 17. siječnja 2018. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0066, KLASA: 910-04/18-07/14, UR.BROJ: 524-06-02-01/1-18-1 od 19. siječnja 2018. , te članka 45. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 30/13), Općinski Načelnik raspisuje JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Donja Voća za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI biti uključena“ – RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

fb

Dokumenti za preuzimanje