Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

33

°c

JAVNI POZIV

Kojim Općina Donja Voća, Donja Voća, Donja Voća 26C, OIB: 07707519145, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama NC 281 „Savica“ u naselju Donja Voćana k.č.br. 9389 u k.o. Donja Voća, NC 292 „Donja Voća“ u naselju Donja Voća na k.č.br. 8013, dio 8012, dio 8014 u k.o. Donja Voća, NC 291 „Donja Voća“ u naselju Donja Voća na k.č.br. dio 8014 u k.o. Donja Voća, NC 290 „Donja Voća“ u naselju Donja Voća na k.č.br. 8172 u k.o. Donja Voća, NC 288 „Donja Voća“ u naselju Donja Voća na k.č.br. 8217 u k.o. Donja Voća i NC 287 „Donja Voća“ u naselju Donja Voća na k.č.br. 7088 u k.o. Donja Voća, obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemljištem na kojima su izvedene ceste o početku postupka evidentiranja javnih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno jedinice lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica zemljišta dana 15.09.2017. godine, na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Goričanec (Geo 659) i Josip Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Donja Voća, Donja Voća, Donja Voća 26C, dana 18.09.2017. u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

 

 

Načelnik Općine Donja Voća

Kruno Jurgec

fb

Dokumenti za preuzimanje