Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

Naselja općine

U sastavu Općine je 8 naselja: Budinščak, Donja Voća, Fotez Breg, Gornja Voća, Jelovec  Voćanski, Plitvica Voćanska, Rijeka Voćanska Slivarsko.

Sjedište Općine je istoimeno naselje Donja Voća.

naselja općine
  
Prema veličini područja (površini) je u općini najveće naselje Donja Voća, a zatim redom slijede: Gornja Voća, Rijeka Voćanska, Slivarsko, Jelovec Voćanski, Budinščak, Plitvica Voćanska i  Fotez Breg kao najmanje naselje.

Donja Voća

Naselje Donja Voća je sjedište Općine i planirano razvojno središte.
Planirano ukupno graditeljsko područje za ovo naselje je oko 85,45 ha, što je 39,77 % od ukupnoga graditeljskoga područja Općine. Od toga je zaposjednuto 53,33 ha.

Gornja Voća

Naselje Gornja Voća, uz sjedište Općine,  Donju Voću, planirano je kao drugo razvojno žarište Općine. Očekuje se pojačano zaposjedanje i gradnja u nizinskim dijeloviina naselja, pa je predviđeno i znatno proširenje graditeljskoga područja. Ono je sada 70,96 ha. pri čemu je zaposjednuto 34,79 ha.

Budiščak

Za naselje Budinščak je planirano graditeljsko područje od 6,286 ha ili 2,93% ukupnoga graditeljskoga područja Općine. Od toga je zaposjednuto 4,242 ha. Naselje je briježnoga karaktera s prevladavajućom rahlom izgradnjom.

Fotez Breg

Za naselje Fotez Breg nije predviđeno proširenje graditeljskoga područja, pa je zaposjednuto ujedno ukupno planirano graditeljsko područje od 2,803 ha.

Jelovec Voćanski

Naselje je većim dijelom oblikovano na bregovitom terenu, pa je i sama izgradnja prilično rahla.

Plitvica Voćanska

Za naselje Plitvica Voćanska nije predviđeno proširenje graditeljskoga područja u odnosu na postojeću izgradnju, pa je zaposjednuto ukupno planirano graditeljsko područje od 4,390 ha.

Rijeka Voćanska

U naselju Rijeka Voćanska je planirano graditeljsko područje 20,53 ha, od čega je zaposjednuto 14,27 ha.

Slivarsko

U naselju Slivarsko je planirano graditeljsko područje 17,63 ha, od čega je zaposjednuto 12,72 ha.

fb