Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

18

°c

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' broj 61/14 i 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 64/08), Zaključka s prve sjednice Savjetodavnog stručnog povjerenstva (KLASA: 351-03/18-01/16, URBROJ: 2186/1-06/6-18-23 od 19.04.2018.) i članaka 3. i 7. Odluke o upravnim tijelima (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 33/17) Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje nositelja zahvata tvrtke Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

 

Na linku se nalazi cjelovita verzija Studije o utjecaju na okoliš za EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje pripremljena za javnu raspravu.https://bit.ly/2IW54AU

 

fb

Dokumenti za preuzimanje