Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

16

°c

Operativni vatrogasci s područja Općine Donja Voća oslobođeni komunalne naknade

Na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Donja Voća koja se održala 24. ožujka 2017 godine na prijedlog načelnika Općine a temeljem zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća od plaćanje komunalne naknade na godinu dna u potpunosti se oslobađaju operativni vatrogasci ili nositelji zajedničkog domaćinstva u kojem žive operativni vatrogasci na području Općine Donja Voća.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49711, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 24. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 30/13), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 31. sjednici održanoj 24. ožujka 2017. godine, donosi ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Donja Voća

U Odluci o komunalnoj naknadi na području Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 21/10, 34/10 i 19/11) u članku 20. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

„Na obrazloženi i dokumentirani zahtjev Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća od plaćanja komunalne naknade na godinu dana u potpunosti se oslobađaju operativni vatrogasci ili nositelji zajedničkog domaćinstva u kojem žive operativni vatrogasci na području Općine Donja Voća.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća dužno je najkasnije do 30. travnja tekuće godine dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća zahtjev za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade operativnih vatrogasaca u tekućoj godini te popis operativnih vatrogasaca za koje traži oslobođenje plaćanja komunalne naknade. Na popisu obavezno treba navesti ime i prezime operativnog vatrogasca i njegovu adresu.

Jedinstveni upravni odjel temeljem zahtjeva i popisa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voća donosi rješenje o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za svakog operativnog vatrogasca ili nositelja zajedničkog domaćinstva u kojem živi operativni vatrogasac za tekuću godinu.“

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 

Općina Donja Voća

fb