Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

33

°c

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13) Načelnik Općine Donja Voća, objavljuje: PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Općine Donja Voća  (u daljnjem tekstu: ID PPUO)

Za vrijeme trajanja  ponovne javne rasprave, na javni uvid će se izložiti dokumentacija Prijedloga ID PPUO Donja Voća, i to u prostorijama Općine Donja Voća, Donja Voća 26 C.

Javni uvid trajati će od 25. rujna – 09. listopada 2017. godine svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 h, a javno izlaganje Izrađivača Plana održati će se u utorak, 03. listopada 2017.g. u 11:00 sati u prostorijama Općine Donja Voća, Donja Voća 26 C.

Prijedlog ID PPUO Donja Voća za ponovnu javnu raspravu biti će objavljeni i na web stranici Općine Donja Voća: www.voca.hr .
Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID PPUO-a mogu se dostaviti do isteka javnog uvida (zaključno s 09.10.2017.) i pisanim putem na adresu:

Općina Donja Voća
Donja Voća 26C
42245 Donja Voća,

ili se upisuju u knjigu primjedbi. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
    
                                   

 

Općinski načelnik

Kruno Jurgec

 

 

fb

Dokumenti za preuzimanje