Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

22

°c

Poziv na javni uvid – geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra rijeke Plitvica u k.o. Donja Voća

Poziv na javni uvid u svrhu izrade Geodetskog elaborata za evedentiranje vodnog dobra rijeke Plitvice u k.o. Donja Voća kojim se određuje vanjska granica neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu obalu rijeke Plitvice od km 61+125 do km 61+785 na području k.o. Donje Voće koji je izrađen prema ODLUCI broj KLASA:UP/I-325-02/16-04/31, URBROJ. 517-16-2 OD 18. studenog 2016. godine donesene od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike ("Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/11, i 14/14), na prijedlog Hrvatskih voda temeljem članka 39. stavka 1. podstavku 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16).

Naručitelj izrade parcelacijskog elaborata su HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220. Na javni uvid pozivaju se nositelji prava na predmetnim katastarskim česticama u katastarskoj općini Donja Voća.

Uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

Javni uvid u Geodetski elaborat izrađen od tvrtke GEO-DIN d.o.o. VARAŽDIN, održat će se u --srijedu 31. svibnja 2017 godine u vremenu od 10 do 14 sati u prostorijama OPĆINE DONJA VOĆA, Donja Voća 26C, na kojem stranke mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat i dati svoju izjavu, te potpisati potrebne dokumente iz elaborata.

Popis predmetnih katastarskih čestica u k.o. Donja Voća:

2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4625, 4667, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4642, 4643,4644, 4645, 4646

 

 

Općina Donja Voća

fb