Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

16

°c

Poziv vlasnicima/korisnicima građevina na kojima se nalazi azbest

Na temelju odredbe članka 53. Zakona održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) te članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća upućuje

 Poziv vlasnicima/korisnicima građevina na kojima se nalazi azbest

te ih obavještava da su temeljem članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest dužni dostaviti podatke o istima u svrhu planiranja sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest.

Podaci se dostavljaju na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili se može preuzeti u prostorijama Općine Donja Voća.

Rok za dostavu podataka je 30. travnja 2017. godine.

Podaci se mogu dostaviti: • osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati • poštom na adresu Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, Donja Voća. • faxom na broj 766-712 • e – mailom na adresu: marijana.sambolec@voca.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 766-711.

                                                                                                            

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

 

 

fb

Dokumenti za preuzimanje