Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

27

°c

Prijavljen projekt gradnje Sportske dvorane Donja Voća

Na natječaj Ministarstva poljoprivrede Općina Donja Voća prijavila je projekt Sportske dvorane Donja Voća. Prijava je napravljena na danas otvoreni „NATJEČAJ ZA PODMJERU 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « - provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «“

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 1.250.000,00 €

„Ovim današnjim činom formalno smo završili svoj dio posla oko pripreme ovog projekta kojeg se u našoj Općini čeka više godina, kao jedna od 2 preostale Općine koje jedine u našoj Županiji nemaju sportsku dvoranu. Obzirom da se gradnja iste nije nazirala u skoroj budućnosti Općina je odlučila svojim snagama pristupiti gradnji jednog takvog objekta. Osigurali smo svu potrebnu građevinsku dokumentaciju, pripremili i danas prijavili projekt na financiranje te sada čekamo rezultate bodovanja projektnih prijava odnosno nadamo se prolasku našeg projekta Sportske dvorane u Donjoj Voći“ načelnik Općine Donja Voća Kruno Jurgec.

fb