Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

27

°c

PROJEKT „ZLATNA MLADOST“ - POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Udruga Mentor prijavila je projekt „Zlatna mladost“ na Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici koje je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Partneri u projektu „Zlatna mladost“ su Udruga Mentor i Općina Donja Voća u suradnji sa NK Vindija i Udrugom umirovljenika i starijih osoba Donja Voća. Projekt se planira provoditi 8 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 90.000,00 kn.

Opći cilj Poziva za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici za 2017. godinu je podržati projekte koji doprinose provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije. Strategiju socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014.-2016. izradilo je Ministarstvo socijalne politike i mladih kako bi se starijim osobama omogućilo pravo na dostojanstvenu starost i trajnu društvenu uključenost te ona predstavlja podlogu za korištenje sredstava Europskih fondova, ali i služi kao podloga za razvoj novih oblika skrbi za starije osobe u lokalnoj zajednici.

Ciljevi koji se nastoje postići Strategijom proizlaze iz problema uočenih prilikom analize postojećeg stanja i odnose se na unaprjeđenje sustava pružanja pomoći i usluga, osiguranje pravodobne informacije o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi za starije osobe, te razvijanje različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice, što je u skladu sa projektnim aktivnostima predviđenim u projektu „Zlatna mladost“. Organiziranjem sportsko-rekreativnih, kreativnih, edukacijskih i kulturno-zabavnih aktivnosti za 50 osoba starije životne dobi sa područja Općine Donja Voća u sklopu provedbe projekta prvenstveno se doprinosi ostvarenju Cilja 3. navedene strategije „Razviti socijalne usluge koje pridonose poboljšanju kvalitete života starijih osoba“, te su u skladu sa Mjerom 3.1. „Unapređivanje i razvoj pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije.“

Specifični cilj Poziva je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne. Obzirom da je područje provedbe planiranih aktivnosti Općina Donja Voća u kojoj dosada nisu bile organizirane niti dostupne organizirane dnevne aktivnosti za osobe starije životne dobi, vidljivo je da je projekt „Zlatna mladost“ u skladu i sa Specifičnim ciljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici za 2017. godinu.

Projekt „Zlatna mladost“ temelji se na suradnji Udruge Mentor (prijavitelj projekta) i Općine Donja Voća (partner na projektu). Projekt je oblikovan sukladno problemima i potrebama lokalne zajednice u području rada sa i brige o osobama starije životne dobi sa područja Općine Donja Voća. Udruga Mentor, kao nositelj projekta, osnovana je u sklopu provedbe projekta „Mentor“, sa ciljem razvijanja kompetencije kod nezaposlenih osoba radi lakšeg zapošljavanja, povećanja vještina traženja posla i pozitivnost među sudionicima kako bi postali uspješniji u traženju posla, poticanja volonterstva i samozapošljavanja, osiguranja socijalne uključenosti i bržeg zapošljavanja te poboljšanja kvalitete društvenog života na području osnivača Udruge te razvoja i unaprjeđenja društvenih sadržaja koji su od interesa za lokalnu zajednicu.

Na području Općine Donja Voća trenutno nema organiziranih aktivnosti za osobe starije životne dobi, što dovodi do usamljenosti, nezadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za društvom, loše zdravstvene slike i općenitog nezadovoljstva. Ponukani time, članovi Udruge Mentor su se, zajedno sa partnerskim općinama, odlučili na pokretanje projekta „Zlatna mladost“. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života starijih osoba uključivanjem u život zajednice putem organiziranih sportsko-rekreativnih, kreativnih, edukacijskih i kulturno-zabavnih aktivnosti koje su prilagođene interesima i potrebama osoba treće životne dobi, a koje trenutno nisu dostupne u lokalnoj zajednici, na području Općine Donja Voća.

fb