Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

27

°c

Strateški razvojni program Općine Donja Voća

Na 30oj sjednici Općinskog vijeća Općine Donja Voća koja se održala 24. veljače 2017 godine donesena je Odluka o Strateškom razvojnom programu Općine Donja Voća.

Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je strateški planski dokument politike lokalnog razvoja. Ovim dokumentom usvaja se vizija srednjoročnog razvoja jedinice lokalne samouprave, što jedinica lokalne samouprave planira postići u vremenu do 2020 godine zajedno sa svim zainteresiranim skupinama što je definirano ciljevima, prioritetima i mjerama.

Polazište za izradu strateških dokumenata razvoja su nacionalni i županijski razvojni dokumenti, te prostorni planovi.

Ovaj razvojni dokument usklađen je s:

-       Strategija Europa 2020

-       Partnerski sporazum

-       Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

-       Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

-       Program ruralnog razvoja 2014-2020

-       Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014-2020

-       Strategija razvoja turizma RH do 2020

-       Strategija razvoja poduzetništva za razdoblje 2013. do 2020. godine

-       Strategija razvoja poduzetništva žena u RH 2014-2020

-       Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.)

-       Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14

-       Prostorni plan Općine Donja Voća

 

Nositelj ovog projekta je trgovačko društvo Luketo d.o.o. iz Zagreba a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva poljoprivrede u iznosu 70.000,00 kn.

 

Općina Donja Voća

fb

Dokumenti za preuzimanje