Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

33

°c

TRADICIONALNA EKO AKCIJA ZBRINJAVANJA OTPADA

Akcija zbrinjavanja otpada s divljih odlagališta održana je i ove godine u nedjelju 6. travnja 2014. godine. Inicijator akcije bilo je Lovačko društvo "Trčka" u suradnji s Općinom Donja Voća

U akciju su se uključili članovi: LD "Trčka", Udruge privatnih šumovlasnika "Breza", Dobrovoljnog vatrogasnog društva i KUD-a Voća.

Akcija je, kao i prijašnjih godina, započela u jutarnjim satima, okupljanjem svih sudionika kod vatrogasnog doma. Početak akcije bilo je zajedničko fotografiranje. Sudionici su po grupama raspoređeni na ciljne lokacije na području Općine Donja Voća. Otpad se skupljao na divljim odlagalištima i u centru Voće. Komunalno poduzeće Ivkom d.d. zbrinulo je prikupljeno smeće sa sabirnih mjesta.

Nakon obavljenog posla organizator je za sve sudionike pripremio ručak i osvježenje.

Jadranka Jakopec

fb