Općina Donja Voća

www.voca.hr

Vrijeme u Voći

weather_icon

33

°c

POSTUPAK PALJENJA VATRE NA OTVORENOM

Pozivaju se mještani Općine Donja Voća da se prilikom  paljenja vatre na otvorenom pridržavaju odredbi iz Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka te loženju otvorene vatre na području Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/10)  kako bi se spriječio nastanak požara otvorenog prostora.  

Postupak paljenja suhe trave, korova i biljnog otpada te loženje otvorene vatre smije se provoditi u vrijeme kada ne puše vjetar te samo na mjestima koja su sa svih strana prethodno potpuno očišćena od biljnog raslinja i drugih zapaljivih tvari te koja su udaljena od šuma, naselja, gospodarskih zgrada i drugih objekata najmanje 200 metara.

Prilikom postupka paljenja, mještani su dužni poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u skladu s propisima o zaštiti od požara, a posebno:

- osigurati najnužniju opremu i sredstva za početno gašenje požara,

- odrediti osobu koja će rukovoditi postupkom spaljivanja te

-kontaktirati zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva o namjeri paljenja vatre   na otvorenom

Osobe koje provode postupak paljenja vatre na otvorenom ne smiju napustiti lokaciju na kojoj se provodi spaljivanje sve do trenutka potpunog gašenja vatre i sanacije zgarišta.

Za osobe koje se ne pridržavaju ovih uputa, predviđene su novčane kazne.

                                                                                                                                  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća i Općina Donja Voća

fb