T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Društvena odgovornost

Sponzorstva i donacije

Svjesni da naše aktivnosti utječu na standard i kvalitetu života naših mještana, integrirali smo brigu o društvu i okolišu u svoje aktivnosti. Biti društveno odgovoran za nas ne znači samo biti ekonomski održiv, ispunjavati zakonske obveze i ponašati se etično. Biti društveno dogovoran za nas znači i poduzimati aktivnosti koje koriste društvu i okolišu u kojem djelujemo, u interakciji s ostalim dionicima.

Društvena komponenta našeg poslovanja sastoji se ponajprije oko brige za zaposlenike kroz stvaranje otvorenog odnosa prema zaposlenima, omogućavanje poticajne radne atmosfere, njegovanje zdravih međuljudskih odnosa te održavanju dobrih veza s vanjskim i unutarnjim dionicima, bolji protok informacija, nediskriminirajući i uravnoteženje između rada, obitelji i slobodnog vremena.

Nastojeći utjecati na boljitak zajednice u kojoj djelujemo i živimo, podržavamo provedbu programa i projekata ustanova, udruga i drugih organizacija civilnog društva putem donacija. Dosljedni svojoj dosadašnjoj praksi prepoznavanja vrijednosti i značaja ulaganja u lokalnu zajednicu, podupiremo obrazovanje, sport, dobrovoljno vatrogastvo, zaštitu okoliša, programe socijalne pomoći i podrške, humanitarni rad i zaštitu životinja.
Podržavamo provedbu projekata i programa čiji prijavitelji svoje djelatnosti obavljaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima na način da se ispunjenjem njihovih ciljeva promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj društvenoj zajednici.

Različitim aktivnostima nastojimo utjecati i na lokalnu zajednicu i na naše poslovne partnere da budu odgovorni odnos prema okolišu, racionalno koristimo resurse i uvodimo ekološka poboljšanja.