T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Općinsko vijeće

Na temelju članka 27. Statuta Općine Donja Voća Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

OPĆINSKO VIJEĆE (2017. – 2021.)

Predsjednik Općinskog vijeća: Josip Vincek
Potpredsjednici Općinskog vijeća: Jadranka Jakopec i Danijel Šteković

Saziv Općinskog vijeća (2017. – 2021.)

 • Zlatko Kanjir, Donja Voća 282, HDZ
 • Ivan Banfić, Donja Voća 314, HDZ
 • Jadranka Jakopec, Donja Voća 168, HDZ
 • Stjepan Bolčević, Fotez Breg 4, HDZ
 • Silva Hrženjak, Gornja Voća 149, HDZ
 • Josip Vincek, Plitvica Voćanska 24, HNS
 • Josip Cingesar, Donja Voća 2, NEZAVISNI
 • Danijel Šteković, Gornja Voća 145, HSS
 • Darko Patrčević, Donja Voća 220, HSS – izišao iz Općinskog vijeća
 • Tanja Jovanović – Šincek, Donja Voća 336, SDP
 • Stanko Tocko, Rijeka Voćanska 24, HSS

Saziv Općinskog vijeća (2013. – 2017.)

 • Ivan Banfić, HDZ
 • Jadranka Jakopec, HDZ
 • Zlatko Kanjir, HDZ
 • Stjepan Bolčević, HDZ
 • Juraj Leskovar, HDZ
 • Ivica Lukaček, HSS
 • Andrija Šteković, HSS
 • Darko Patrčević, HSS
 • Josip Vincek, HNS
 • Josip Cingesar, HNS
 • Ivan Bolčević, SDP

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Donja Voća