T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i člankom 56. Statuta Općine Donja Voća ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:

  • Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • Zakonom o komunalnom gospodarstvu
  • Zakonom o općem upravnom postupku
  • Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • Statutom Općine Donja Voća

 

Načelnica Općine Donja Voća
Sanja Kočet
Mail: nacelnica@voca.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Marijana Sambolec Kukec, dipl.iur.
Mail: marijana.sambolec@voca.hr
T: +385 42 766 711

Stručni suradnik za opće poslove i projekte
Maja Pintarić, mag.oec.
Mail: maja.pintaric@voca.hr
T: +385 42 499 715

Administrativno-računovodstveni referent
Snježana Punčec
Mail: snjezana.puncec@voca.hr
T: +385 42 766 711

Dnevno radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 sati