T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća

Projekt je financiran iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije za izgradnju mreže sljedeće generacije (NGN), KK. 02.1.1.01

Područje obuhvaćeno ovim projektom je slabo razvijeno u dijelu širokopojasne infrastrukture. Nakon završetka ovog projekta žitelji će moći koristiti servise koji se baziraju na širokopojasnoj (optičkoj) mreži, od kojih je trenutno najinteresantniji i svima poznati Internet. Kvaliteta njihovih života znatno će se podići kroz mogućnost korištenja elektroničkih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektroničkih usluga itd. Bolji pristup digitalnoj infrastrukturi poduzećima i obrtnicima omogućiti će nadomještanje resursa kojih nemaju u neposrednom okruženju, ali i lakši pristup klijentima te povećanje produktivnosti. Dostupnost širokopojasnog interneta za ove jedinice lokalne samouprave znači da će time one postati privlačnija mjesta za investitore.

Očekujemo da će razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima obuhvaćenim ovim projektom potaknuti rast svih ekonomskih aktivnosti, zaustaviti negativne demografske pokazatelje i pridonijeti smanjivanju nejednakosti između ovog dijela i razvijenijih dijelova Hrvatske.

Projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća - KK.02.1.1.01.0021 je financirala Europska Unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije za izgradnju mreže sljedeće generacije (NGN), KK. 02.1.1.01

Nositelj projekta: Općina Donja Voća

Ugovorno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Partneri u projektu: Općina Donja Voća, Općina Cestica, Općina Petrijanec, Općina Maruševec, Općina Klenovnik, Općina Bednja, Općina Vinica i Grad Lepoglava

Napomena: Navedeni "partneri u projektu" formalno nisu partneri u smislu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Smatram da bi bilo bolje da se preformulira u "Područje obuhvata projekta" uz navođenje članova konzorcija.

Ukupna vrijednost projekta: 92.728.422,20 HRK

EU sufinanciranje projekta: 64.570.269,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.12.2018. – 10.1.2023.

Opći cilj projekta: Stvaranje preduvjeta za ubrzani razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu i uslugama za koje su potrebne velike brzine pristupa, kao temelja koji će omogućiti daljnji razvoj informacijskog društva i društva znanja, uz osiguranje dostupnosti usluga širokopojasnog pristupa podjednakim uvjetima na cijelom području RH.

Specifični ciljevi projekta:
- broj dodatnih kućanstava koja imaju širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbps: 9.422,00
 -broj dodatnih stanova kojima je omogućen širokopojasni pristup od najmanje 40 Mbit/s: 15.830,00

Kontakt osoba/e za više informacija: Sanja Kočet, telefon: +385 42 766 711; fax:+385 42 766 712; email: nacelnica@voca.hr

 

Sadržaj ove web-stranice isključiva je odgovornost Općine Donja Voća.


Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija