T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Financiranja udruga, donacije

jedna ruka drugoj dodaje papir

Općina Donja Voća financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva provodi sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva.

Postupak dodjele sredstava za sponzorstva i donacije, za koja  Proračunom Općine Donja Voća za tekuću godinu nisu utvrđeni krajnji korisnici, provodi se temeljem Pravilnika o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Donja Voća.

Postupak dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Donja Voća na korištenje organizacijama civilnog društva provodi se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Donja Voća na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Na početku godine, a u oku od 30 dana od usvajanja proračuna za slijedeću kalendarsku godinu, Jedinstveni upravni dojel izrađuje i objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za su/financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2021.godinu.

 

Javni natječaji objavljuju se u rubrici Dokumenti na ovoj stranici, podrubrika Natječaji te u novostima.

 

Donacije u 2020.godini

Izvješće za 2019.godinu