T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Općinska uprava

Sadašnje ustrojstvo Općine Donja Voća definirano je provedenim lokalnim izborima u svibnju 2021. godine.
Predstavničko tijelo Općine Donja Voća čini Općinsko vijeće Općine Donja Voća.
Izvršno tijelo Općine Donja Voća je Općinska načelnica.
Općinsku upravu u užem smislu čini Jedinstveni upravni odjel Donja Voća kojim upravlja pročelnik odnosno pročelnica.

 

Načelnica Općine Donja Voća
Sanja Kočet (NS Reformisti)

Na temelju članka 45. Statuta Općine Donja Voća Općinska načelnica predstavlja i zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnice traje četiri godine.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinske načelnice nastupe okolnosti zbog kojih je
načelnica onemogućena obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga
spriječenosti, općinsku načelnicu će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg općinska načelnica
imenuje iz redova predstavničkog tijela.

Statut Općine Donja Voća