T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Općinska uprava

Sadašnje ustrojstvo Općine Donja Voća definirano je provedenim lokalnim izborima u svibnju 2017. godine.
Predstavničko tijelo Općine Donja Voća čini Općinsko vijeće Općine Donja Voća.
Izvršno tijelo Općine Donja Voća je Općinski načelnik.
Općinsku upravu u užem smislu čini Jedinstveni upravni odjel Donja Voća kojim upravlja pročelnik odnosno pročelnica.

Kruno Jurgec

Načelnik Općine Donja Voća
Kruno Jurgec – HDZ
nacelnik@voca.hr

Josip Lazar

Zamjenik načelnika Općine Donja Voća
Josip Lazar – HDZ
josip.lazar@voca.hr

Na temelju članka 44. Statuta Općine Donja Voća Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Statut Općine Donja Voća