T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Općinska uprava

Sadašnje ustrojstvo Općine Donja Voća definirano je provedenim lokalnim izborima u svibnju 2017. godine.
Predstavničko tijelo Općine Donja Voća čini Općinsko vijeće Općine Donja Voća.
Izvršno tijelo Općine Donja Voća je Općinski načelnik.
Općinsku upravu u užem smislu čini Jedinstveni upravni odjel Donja Voća kojim upravlja pročelnik odnosno pročelnica.

Kruno Jurgec

Načelnik Općine Donja Voća
Kruno Jurgec – HDZ
nacelnik@voca.hr

Josip Lazar

Zamjenik načelnika Općine Donja Voća
Josip Lazar – HDZ
josip.lazar@voca.hr

Na temelju članka 45. Statuta Općine Donja Voća Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg općinski načelnik
imenuje iz redova predstavničkog tijela.

Statut Općine Donja Voća