T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Javni poziv

Slikovni rezultat za grb hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJA VOĆA

-Općinska načelnica-

KLASA: 340-01/23-01/13

URBROJ: 2186-014-23-01

Donja Voća, 06.04.2023.god.

Temeljem članaka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 144/21 i 04/23) ), te čl. 67, 74. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena NERAZVRSTANA CESTA NC021 (dionica NC018 – Budinščak – NC022) na k.č. br. 4971, dio 4735, dio 4732, dio 4729, dio 4728, dio 4962/1, dio 4957, dio 4955, dio 4950, dio 4851, dio 4852, dio dio 4858, dio 4859, dio 4860, dio 4863, dio 4864, dio 4865/1, dio 4865/2, dio 4868, dio 4869, dio 4872, dio 4873, dio 4875, dio 4876, dio 4879, dio 4880, dio 4882, dio 4883, dio 4885, dio 4886, dio 4887, dio 4892, dio 4893, dio 9934, dio 9935, 4946, 12003 u k.o. Gornja Voća

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 114/22, 144/21 i 04/23) temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastarski operat i zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Donja Voća.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će tvrtka RTK inženjering d.o.o., T. Masaryka 7, 40000 Čakovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 11. travnja 2023. godine, uz stručnu pomoć inženjera geodezije Lovru Gradišera (Geo 1086), koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem je izvedena cesta uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja mogu obaviti u utorak 18. travnja 2023. godine u vremenu od 09:00 – 12:00 sati u prostorijama Općine Donja Voća, Donja Voća 26 c.

Općinska načelnica

Sanja Kočet