T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Donja Voća

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Donja Voća

Općina Donja Voća objavila javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika  članova Savjeta mladih Općine Donja Voća.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Donja Voća koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na općinskoj razini, sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, te aktivno uključivanje mladih u javni život Općine Donja Voća.

Savjet mladih ima 5 članova i 5 zamjenika koji se biraju na razdoblje od tri godine.
Za člana i zamjenika člana Savjeta mladih može se kandidirati i biti birana osoba od navršenih 15 do 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Donja Voća.
Predlagati kandidate za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Donja Voća, mogu udruge koje rade s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zbor, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.