T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Komunalni red i agrotehničke mjere

Komunalni red i agrotehničke mjere

Obavještavamo vlasnike, odnosno korisnike o obvezi održavanja čistim i urednim vrtove, okućnice, ukrasne živice, neizgrađena građevinska zemljišta i druge površine uz javne površine, te da se iste moraju koristiti sukladno njihovoj namjeni, a svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati izgled okolnih površina.

 Poštovani mještani,

 

Sukladno članku 7. i 8. Odluke o komunalnom redu na području Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 104/19) obavještavamo vlasnike, odnosno korisnike o obvezi održavanja čistim i urednim vrtove, okućnice, ukrasne živice, neizgrađena građevinska zemljišta i druge površine uz javne površine, te da se iste moraju koristiti sukladno njihovoj namjeni, a svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati izgled okolnih površina.

U slučaju da se vlasnici odnosno korisnici ne pridržavaju odredbi članka 7. i 8. Odluke o komunalnom redu, Općina će primijeniti kaznene odredbe iz članka 83. Odluke o komunalnom redu odnosno rješenjem narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izreći novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 do 2.500,00 kuna za pravne osobe, kaznu  od 500,00 do 1.250,00 kuna za fizičku osobu obrtnik i od 200,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba te predložiti pokretanje prekršajnog postupka pred Prekršajnim sudom.

Člankom 4., 5., 13 i 14. Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 104/19) vlasnici i korisnici (posjednici) poljoprivrednog zemljišta dužni su redovito obrađivati i održavati POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, sprječavati zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem te sprečavati zasjenjivanje susjednih međa.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna do 10.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke. Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 5.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te odgovorna osoba u pravnoj osobi, ako postupa protivno odredbama ove Odluke. Novčanom kaznom od 100,00 kuna do 2.000,00 kuna, kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako postupa suprotno odredbama ove Odluke.

U skladu s navedenim molimo mještane da se pridržavaju odredbi Odluke o komunalnom redu i Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te da brinu o svom vlasništvu i posjedu.