T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Mogućnost oslobođenja od plaćanja komunalne naknade

Mogućnost oslobođenja od plaćanja komunalne naknade

Općina Donja Voća omogućuje oslobođenje od plaćanja komunalne naknade pojedine skupine uz prethodno obavezno podnošenje pisanog zahtjeva u JUO Općine Donja Voća zaključno do 15. lipnja 2024. godine.

Obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor mogu se u potpunosti osloboditi:

1. hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata u visini postotka utvrđene invalidnosti,

2. obitelj poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja,

3. korisnici pomoći kojima je ta pomoć priznata na temelju propisa o socijalnoj skrbi,

4. staračka domaćinstva koja nemaju prihoda ili su ti prihodi manji od 250,00 eura mjesečno po članu domaćinstva u prethodnoj godini. Pod staračkim domaćinstvom smatra se domaćinstvo u kojem živi bračni par ili samac stariji od 65 godina i ako nema nasljednike, odnosno druge osobe koje su ga po zakonu ili drugom osnovu dužne uzdržavati.

5. u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade operativni vatrogasci ili nositelji zajedničkog domaćinstva u kojem žive operativni vatrogasci na području Općine Donja Voća.

6. oslobađa se i obveznik komunalne naknade za poslovni prostor (neovisno o tome da li služi za proizvodne ili neproizvodne djelatnosti) u prvoj godini nastanka obveze plaćanja.

7. uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća od obveze plaćanja komunalne naknade, mogu se osloboditi i drugi obveznici, ukoliko isti zbog teškog socijalnog stanja, takvu obvezu nisu u mogućnosti ispuniti.

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za tu godinu u JUO Općine Donja Voća.