T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Nova Odluka o komunalnoj naknadi

Mogućnost oslobođenja od plaćanja za pojedine skupine

Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 25 sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi, te je istom utvrđeno i mogućnost oslobođenja od plaćanja za pojedine skupine uz prethodno obavezno podnošenje pisanog zahtjeva u JUO Općine Donja Voća zaključno do 31. ožujka 2024. godine.

Obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor mogu se u potpunosti osloboditi:

 1. hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata u visini postotka utvrđene invalidnosti,

 2. obitelj poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja,

 3. korisnici pomoći kojima je ta pomoć priznata na temelju propisa o socijalnoj skrbi,

4. staračka domaćinstva koja nemaju prihoda ili su ti prihodi manji od 250,00 eura mjesečno po članu domaćinstva u prethodnoj godini. Pod staračkim domaćinstvom smatra se domaćinstvo u kojem živi bračni par ili samac stariji od 65 godina i ako nema nasljednike, odnosno druge osobe koje su ga po zakonu ili drugom osnovu dužne uzdržavati.

5.  u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade operativni vatrogasci ili nositelji zajedničkog domaćinstva u kojem žive operativni vatrogasci na području Općine Donja Voća.

6. oslobađa se i obveznik komunalne naknade za poslovni prostor (neovisno o tome da li služi za proizvodne ili neproizvodne djelatnosti) u prvoj godini nastanka obveze plaćanja.

7. uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća od obveze plaćanja komunalne naknade, mogu se osloboditi i drugi obveznici, ukoliko isti zbog teškog socijalnog stanja, takvu obvezu nisu u mogućnosti ispuniti.

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za tu godinu u JUO Općine Donja Voća.

 

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz13123.pdf