T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

O B A V I J E S T o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove i projekte (1 izvršitelj/ica), temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua za radno mjesto stručni suradnik za opće poslove i projekte

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na radno mjesto stručni suradnik za opće poslove i projekte (1 izvršitelj/ica), objavljenog 12.06.2023. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak, 03. srpnja 2023. s početkom u 11:00 sati, na adresi Općine Donja Voća, Donja Voća 26 c.

Lista kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:

  1. V.A.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Na intervju može pristupiti kandidat ako ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će u slučaju ispunjenja uvjeta biti obavljen isti dan.
Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni oglas.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Dokumenti za preuzimanje

Dokument