T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua  

za radno mjesto referent – komunalni redar

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica), temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

 

O B A V I J E S T


o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

za radno mjesto referent – komunalni redar

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica), objavljenog 27. listopada 2023. u „Narodnim novinama“ br. 126 i web stranici Općine. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak, 17. studenoga 2023. s početkom u 9:00 sati na adresi Općine Donja Voća, Donja Voća 26 c.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem:       inicijali / godina rođenja

  1. M.B. / 1975.
  2. I.G. / 1993.
  3. S.C. / 1999.
  4. I.Đ. / 1988.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Na intervju može pristupiti kandidat ako ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će u slučaju ispunjenja uvjeta biti obavljen isti dan.
Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj

                                                                                          Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

ODV_Obavijest_pisano_testiranje_Referent - komunalni redar