T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Objavljen natječaj za prodaju nekretnina

Objavljen natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)  i članka 45. Statuta Općine Donja Voća ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 30/13 i 31/20) općinski načelnik Općine Donja Voća objavio je 21.01.2021.godine javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donja Voća.


Detalje natječaja Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Donja Voća nalazi se na ovome linku odnosno u rubrici Dokumenti na ovoj internetskoj stranici.