T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

na području općine Donja Voća.

Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 25 sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine donijelo je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Donja Voća.

Shodno navedenoj Odluci, jednoglasno su utvrđeni kriteriji za određivanje korisnika javne usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge.

 Kriterij za određivanje korisnika usluge s područja Općine Donja Voća u čije ime Općina Donja Voća preuzima u cijelosti obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu:

  • osobe koje su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, tijekom ostvarivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, sukladno posebnom zakonu
  •  staračka domaćinstva (član ili dva člana domaćinstva, osobe s napunjenih 70. godina ili više) i prijavljenim prebivalištem na području Općine Donja Voća.

 Zahtjev za financiranjem javne usluge navedeni Korisnici usluge moraju predati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Voća.

Općina Donja Voća sufinancira trošak odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja iskorištenih pelena na način da se korisnicima usluge, fizičkim osobama:

- za dijete do 2. godine starosti, iznimno i nakon 2. godine starosti djeteta uz potvrdu liječnika odobrava korištenje 15 vreća godišnje na teret Općine Donja Voća,

- za punoljetne osobe s prijavljenim prebivalištem na području Općine Donja Voća koje iz zdravstvenih razloga koriste pelene - odobrava korištenje 15 vreća godišnje na teret Općine Donja Voća.

Zahtjev za ostvarenje prava na oslobođenje plaćanja javne usluge za dodatne spremnike za odlaganje otpadnih pelena podnosi se Davatelju usluga, tj. u Ivkomu Ivane.

 

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz13123.pdf