T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

ODLUKA o poništenju oglasa za prijam u službu

Poništava se oglas za prijam u službu na radno mjesto Stručni suradnik za opće poslove i projekte u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, KLASA: 112-01/23-01/02, URBROJ: 2186-014-23-02, objavljen dana 12. lipnja 2023. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Ivanec i web stranici Općine Donja Voća.
Jedini prijavljeni kandidat nije zadovoljio na provjeri znanja te nema kandidata za izbor na navedeno radno mjesto.

Dokumenti za preuzimanje

Dokument