T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

OGLAS ZA POSAO - RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec objavilo je OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – Aktivne u zajednici II“

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

Radno mjesto


IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
15
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2022.
15.11.2022.
Terenski rad
 

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj Poziva UP.02.1.1.16., u sklopu projekta „ZAŽELI – Aktivne u zajednici II“ (kodni broj Ugovora UP.02.1.1.16.0184) te članka 12. Pravilnika o radu GDCK Ivanec i Odluke Odbora o raspisivanju oglasa za zapošljavanje na određeno puno radno vrijeme radnice za potporu i podršku osobama u nepovoljnom položaju; projekt „ZAŽELI – Aktivne u zajednici II “, Odbor GDCK Ivanec dana 07.11.2022. godine raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI – Aktivne u zajednici II“


Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „ZAŽELI – aktivne u zajednici II“ – radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Trajanje radnog odnosa: Na određeno vrijeme – 6 (šest) mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Broj radnika koji se traži i mjesto rada: 15 radnica za rad na području Grada Ivanca, Općine Maruševec i Općine Donja Voća

Opis poslova:
pomoć u dostavi namirnica i paketa osnovnih životnih i higijenskih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz druženje i razgovore te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, prijevoz i pratnja do liječnika i sl. Radnica će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Podrazumijeva rad na terenu.

Način obilaska krajnjih korisnika: pješke i/ili korištenjem privatnog vozila u službene svrhe

Krajnji korisnici: starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe sukladno kriterijima GDCK Ivanec

Plaća: minimalna plaća u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći u RH

Naknada za prijevoz: naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe

Na ovaj oglas mogu se prijaviti:
Ciljana skupina: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:
 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice
Posebni uvjeti:
 • vozačka dozvola B kategorije; aktivna vozačica
 • mogućnost korištenja privatnog vozila u službene svrhe
 • radne i organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, psihofizička spremnost
Prednost pri zapošljavanju imaju osobe s područja provedbe projekta (Ivanec, Maruševec, Donja Voća) te s iskustvom u brizi za starije osobe (osobno ili radno iskustvo)
Uz prijavu na oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina potrebno je dostaviti:
 • žene starije od 50 godina - osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,- rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine - Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice - rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno korištenje usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu.
Ovaj Oglas objavit će se na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim web stranicama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave ovog Oglasa (07.11.2022.) odnosno zaključno do 15.11.2022. godine do 12:00 h.

Prijave se podnose osobnim dolaskom/dostavom u prostorije GDCK Ivanec, ulica Đure Arnolda 11, Ivanec, u vremenu od 7-15 sati, odnosno zadnji dan Oglasa do 12 sati ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu poslodavca:
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec
Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec
s naznakom „Prijava na oglas za „ZAŽELI- Aktivne u zajednici II“.

Po ocjenjivanju pristiglih prijava, podnositeljice prijava koje udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa bit će obaviještene o točnom vremenu provođenja testiranja TELEFONOM i/ili putem e-mail adrese najkasnije 15 dana od dana zatvaranja Natječaja. Testiranje (u obliku razgovora) održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec, Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec (mala županijska zgrada u Ivancu). Ukoliko osoba koja udovoljava formalnim uvjetima oglasa ne pristupi testiranju, smatra se da je povukla prijavu na oglas.

Poslodavac: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec
Kontakt: Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec, 042/781-534, 042/770-533

“Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.“
 

Poslodavac


Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec
 • osobni dolazak: ĐURE ARNOLDA 11, 42240 IVANEC
 • pisana zamolba: Đure Arnolda 11, 42240 Ivanec sa naznakom