T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Oglas za prijam u službu

Stručni suradnik / stručna suradnica za opće poslove i projekte

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, na radno mjesto stručni suradnik za opće
poslove i projekte – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne
službenice do njenog povratka na rad.


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi:


– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.


Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:


- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- organizacijske i komunikacijske vještine,
- poznavanje EU izvora financiranja.


U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.


Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto

ODV_Oglas_stručni suradnik za opće poslove i projekte

ODV_Obavijest_kandidatima_stručni suradnik za opće poslove i projekte