T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Stručni suradnik / stručna suradnica za opće poslove i projekte

 

OGLAS    

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Voća, na radno mjesto

stručni suradnik / stručna suradnica za opće poslove i projekte – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice do njenog povratka na rad.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi:
– punoljetnost,                                                                                                                           
– hrvatsko državljanstvo,                                                                                                                             
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvenog smjera
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu,
  • organizacijske i komunikacijske vještine,
  • poznavanje EU izvora financiranja.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=134137441

ODV_Oglas_stručni suradnik za opće poslove i projekte

ODV_Obavijest_kandidatima_stručni suradnik za opće poslove i projekte