T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - Kategorije oslobođenja plaćanja komunalne naknade

Poštovani mještani Općine Donja Voća,

            Uz uplatnice za komunalnu i vodnu naknadu koje su počele stizati na vašu adresu za tekuću 2022. godinu informiramo vas o oslobođenjima koja je moguće ostvariti na plaćanje komunalne naknade, a koja su na prijedlog Načelnice usvojena na sjednici Općinskog vijeće održanoj 24. veljače 2022. te produljena za tekuću i 2023. godinu.

            Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade podnošenjem zahtjeva mogu ostvariti:

  1.  domaćinstva sa novorođenim djetetom, na način da se za prvo dijete domaćinstvo oslobađa plaćanja komunalne naknade u periodu od 3 godine od rođenja djeteta, za drugo dijete u periodu od 6 godina od rođenja drugog djeteta, za treće i svako sljedeće dijete period oslobađana plaćanja podiže se za tri godine od rođenja djeteta.

uz zahtjev za predmetno oslobođenje obveznik plaćanja dužan je priložiti presliku izvatka iz matice rođenih za novorođenče te uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođenče iz kojeg proizlazi da je dijete prijavljeno na adresi objekta za koji se traži oslobođenje plaćanja komunalne naknade. 

  1. obveznici plaćanja komunalne naknade koji u kućanstvu imaju dvoje malodobne djece oslobađaju se plaćanja 50% utvrđenog godišnjeg iznosa komunalne naknade, dok se obveznici plaćanja sa troje i više malodobne djece u kućanstvu oslobađaju plaćanja iznosa komunalne naknade u potpunosti.

uz zahtjev obveznik plaćanja dužan je priložiti preslike rodnih listova za djecu i uvjerenja o prijavi prebivališta iz kojih proizlazi da su djeca prijavljena na adresi objekta za koji se traži oslobođenje plaćanja komunalne naknade

  1. pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti i sl.) oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor kao i aktivna registrirana poljoprivredna gospodarstva.

uz zahtjev obveznik prilaže rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar.

            Spomenuti zahtjev objavljen je na web stanici Općine (www.voca.hr), a isti je moguće podići u prostorijama Općine gdje se ujedno možete javiti i za sve dodatne informacije i pojašnjenja, kao i na telefon 042/766-711.

            Zahtjevi za oslobođenjem plaćanja komunalne naknade sa pripadajućom dokumentacijom, sukladno navedenom u ovom dopisu, primaju se do 30. travnja 2022. godine.

 

Zahtjev_oslobođenje plaćanja komunalne naknade_2022