T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Proglašena prirodna nepogoda zbog mraza

Proglašena prirodna nepogoda zbog mraza

Nakon što je 7. i 8. travnja došlo je do pojave mraza na području Varaždinske županije koji je uzrokovao štetu na poljoprivrednim, vinogradarskim i voćarskim kulturama, 
mraz je ponovno nakon toga zahvatio naše područje, pričinivši time štetu na poljoprivrednim površinama. 
Zbog toga je donijeta je Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza za gradove i općine Varaždinske županije, među kojima je i Općina Donja Voća. Prirodna nepogoda proglašena je zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama u razdoblju od 7. do 15. travnja, kada su zabilježene temperature od -6 do -2℃. To je nanijelo velike materijalne štete na poljoprivrednim trajnim nasadima, u vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama. Posljedice su smrzavanje i oštećenje radi čega se procjenjuje da će ovogodišnji prinosi biti značajno umanjeni.

Oštećenici trejau ispuniti obrasce koji se nalaze ispod ovog teksta.
Prijava štete sadrži:
– obvezno-popunjen obrazac PN
– dokaz o pravu korištenja zemljišta (preslika posjedovnog ili vlasničkog lista ili ugovora o zakupu)
– IBAN broj žiro ili tekućeg računa
Na obrascu se obavezno treba navesti koliko je površina, što je točno stradalo (plod-obrtna sredstva), a kod konačnih šteta upisuje u Registar štete na obrascu u EN 7.
 

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti nadležnom općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode, u pisanom obliku, na propisanom obrascu (obrazac PN, Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda).  Općinsko povjerenstvo u roku od 15 dana treba izraditi prva izvješće s procjenom ukupne štete, a konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana. Županijsko povjerenstvo prijavljene konačne procjene šteta dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima.
 

Odluka

Obrazac PL

Prijava štete od elementarne nepogode