T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Savjetovanje s javnošću

dva prijenosna računala na stolu i između ljudske ruke

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za 2021.godinu

Općina Donja Voća provodi javno savjetovanje u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za razdoblje od godinu dana.

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Donja Voća, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Donja Voća i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Donja Voća. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14). 

Dokumentacija se nalazi u odjeljku Dokumenti, pododjeljku Savjetovanja.