T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Usvojena II izmjena i dopuna prostornog plana

Usvojena II izmjena i dopuna prostornog plana

Usvojena II izmjena i dopuna prostornog plana

 

Općinsko vijeće Općine Donja Voća na svojoj 21. sjednici održanoj 29. rujna 2023. usvojilo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Voća čime je završen trogodišnji posao sa ciljem usklađivanjem važećeg Prostornog plana sa zakonima i planovima višeg ranga, te sa velikom željom da se taj osnovni dokument prostornog uređenja osuvremeni i prilagodi potrebama vremena. Tokom vremena zaprimanja zahtjeva i pripreme Prostornog plana pristigao je značajan broj pojedinačni zahtjeva fizičkih osoba za proširenje građevinskog područja te je izvršena značajno povećanje građevinskog područja čime je dobiveno 22 hektara novog građevinskog područja i pozitivno odobreno 80% zaprimljenih zahtjeva fizičkih osoba, a sve s ciljem da pozitivno odgovorimo na potrebe naših sumještana. Uz nove zone građevinskog područja, definirana su i zone gospodarske ugostiteljsko-turističke namjene, zona edukacijsko-turističkog centra, zone jave i društvene namjene-kultura, te površine zelenila, sporta i rekreacije.