T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Završeno savjetovanje s javnošću

Završeno savjetovanje s javnošću

Dokumentacija za javnu nabavu poslana na ex-ante kontrolu u SAFU

Općina Donja Voća provodi projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća - KK.02.1.1.01.0021 kojeg je financirala Europska Unija iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije za izgradnju mreže sljedeće generacije (NGN), KK. 02.1.1.01. Vrijednost projekta je 92.728.422,20 kuna. Voditelj projekta je Općina Donja Voća a projekt vodi i za Općinu Cestica, Općinu Petrijanec, Općinu Maruševec, Općinu Klenovnik, Općinu Bednja, Općinu Vinica i Grad Lepoglava.


U vezi tog projekta za javnu nabavu predmeta nabave Nabava projektiranja, gradnje, nabave i postavljanja opreme u sklopu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“ završeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kroz Elektronički oglasnik javne nabave.


Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na obavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima.

Danas je Općina Donja Voća dokumentaciju za javnu nabavu predmeta nabave Nabava projektiranja, gradnje, nabave i postavljanja opreme u sklopu projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području konzorcija Donja Voća“ poslala na ex-ante kontrolu u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje.

Procijenjena vrijednost nabave je 120.000.000,00 kn