T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

„ZAŽELI – faza II“

„ZAŽELI –  faza II“

Započinje projekt ukupne vrijednosti 458.600,00 kuna

Općina Donja Voća je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisala  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZAŽELI –  faza II“, UP.02.1.1.12.0309.

Ukupna vrijednost projekta iznosi  458.600,00 kuna, a bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%).

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje u Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor. Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci a projekt je započeo 7.siječnja 2021.godine.

Kroz ovaj projekt zaposlit će se 5 teže zapošljivih žena u nepovoljnom položaju s područja Općine Donja Voća koje će se educirati kroz verificirane programe. Edukacijom koju će proći ove žene te stjecanjem novih znanja i vještina povećava se zapošljivost tih žena po završetku ovoga projekta. 

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će stjecanje novih znanja i sposobnosti pohađanjem verificiranog programa. Stjecanjem javne isprave po završetku obrazovanja povećava se njihova radna sposobnost, konkurentnost i zapošljivost. Aktivnostima zapošljavanja i obrazovanja u okviru projekta će osigurati socijalna uključenost pripadnica ciljnih skupina, društvenu povezanost, financijsku neovisnost primanjem plaće za obavljeni rad te povećanu razinu motiviranosti za daljnji osobni rad i učenje. Novozaposlene žene će tijekom 12 mjeseci svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 30 krajnjih korisnika. Svaka žena pružat će pomoć u kući za minimalno 6 korisnika. Problemi koje rješava projekt vezan je na veliki udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji općine, koji imaju niska primanja, nalaze se u stanju socijalne isključenosti i siromaštva i prijeti im institucionalizacija, teritorijalno su izolirani, žive u teže dostupnim mjestima te im je svaki oblik pomoći potreban.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 žena pripadnica ranjive skupine kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici i aktivnostima obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, projekt pridonosi povećanjem kvalitete života 30 krajnjih korisnika kojima će novozaposlene žene svakodnevno pružati pomoć u kući.

Općina Donja Voća će u veljači objaviti javni poziv za prijem u radni odnos za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu ovoga projekta za 5 žena koje se vode u evidenciji nezaposlenih kod HZZ-a a koje će pomagati u dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, obavljanju osnovnih dnevnih aktivnosti,  briga o higijeni  i slično krajnjih korisnika.