T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Dokumenti

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za 2021.godinu

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Donja Voća

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Donja Voća na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Voća

Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Donja Voća

Proračun za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za 2022. godinu

Savjetovanje - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje - Turizam, poljoprivreda, gospodarstvo

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za 2023. godinu

Proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu

Odluka o porezima Općine Donja Voća

Izmjene i dopune Statuta Općine Donja Voća

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za razdoblje od 2020. do 2026. godine

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donja Voća za 2020.godinu

Proračun Općine Donja Voća za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023.godinu

Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području grada Lepoglava i općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica

Prije preuzimanja dokumenta molimo Vas upišite svoje podatke. Hvala.