T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara – Crkva sv. Tome, bočni oltar sv. Blaža

NAZIV PROJEKTA: Program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara – Crkva sv. Tome, bočni oltar sv. Blaža

UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo kulture

IZNOS FINANCIRANJA: 80.000,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE: veljača 2019. – listopad 2019.

OPIS RADOVA: Konzervatorsko – restauratorska istraživanja (sondiranje kemijskih i mehaničkih preslika ka izvornom obliku), elaborat konzervatorsko – restauratorskih istraživanja, dezinsekcija, konsolidacija nosioca, podljepljivanje izvorne odignute polikromije sa arhitekture oltara, izrada nedostajućih dasaka arhitekture oltara.