T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Izjava o pristupačnosti

Općina Donja Voća nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Donja Voća koje se nalazi na adresi www.voca.hr.

STUPANJ USKLAĐENOSTI
Internetska stranica www.voca.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ
Neusklađenosti
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti  (mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost) očituju se u sljedećem:
-    postoje poveznice na pdf i Word dokumente
-    pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata te je otežana ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama
-    pojedine slike mogu sadržavati slova, kada se radi o logotipovima i sličnim sadržajima.

Nerazmjerno opterećenje
Za sve prethodno navedene neusklađenosti Općina Donja Voća se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
U skladu sa svojim mogućnostima, Općina Donja Voća radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
U skladu s člankom 3. Zakona, pdf datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općine Donja Voća kvalificiraju kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Parkova d.d.
Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. Parkovi d.d. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Donja Voća.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Općine Donja Voća korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@voca.hr
Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Općine Donja Voća želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Općine Donja Voća putem e-mail adrese marijana.sambolec@voca.hr. Pri tome navedite sljedeće podatke:
•    vaše ime i e-mail adresu,
•    adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
•    oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. pdf datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
Općina Donja Voća će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr. 

DODATNO
U prosincu 2020.godine izrađena je nova web stranica. Na nju je implementiran alat za Slabovidne s kojim se može upravljati:
1.    veličina slova cjelokupnog sadržaja
2.    Odabir fonta za osobe koje pate od Disleksije
3.    Povećanje razmaka između slova
4.    Označavanje poveznica (podcrtavanjem)
5.    Povećavanjem kontrasta cijele stranice
6.    Prikaz stranice u invertnom modu
7.    Prikaz stranice bezbojno (Crno/bijelo)
Također s tog alata moguće je doći do mape weba, do dokumenta s informacijama o pristupačnosti, te do forme za prijavu problema s Pristupačnosti.