T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Zaštita osobnih podataka

Štitimo Vaše osobne podatke koje obrađujemo i usklađeni smo s Općom uredbom

Obzirom na primjenu GDPR-a, želimo vas upoznati da smo poduzeli sve potrebne korake u smislu usklađivanja našeg poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679. Nastavit ćemo kontinuirano održavati svoju usklađenost sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka, a posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka.

U nastavku ćemo vam na jednostavan i razumljiv način objasniti kako obrađujemo Vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s Vašim osobnim podacima.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pružamo informaciju o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole. Zbog toga smo pripremili dokument Informacija o zaštiti osobnih podataka.

Politika zaštite osobnih podataka objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s korištenjem naših internetskih stranica i mobilne aplikacije.

Na ovim internetskim stranicama koriste se kolačići. Korištenje kolačića možete putem svog preglednika ograničiti ili u potpunosti onemogućiti, odnosno podnijeti prigovor na korištenje istih.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odlukom smo imenovali i službenika za zaštitu podataka.
Jelena Sekelj, univ.spec.oec.
E-mail adresa:  opcina@voca.hr
Telefon: +385 42 766 713
Fax:+385 42 766 712

Vaša prava

Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Općini Donja Voća, odnosno njezin zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na nju i za koje je dala privolu.

Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Općine Donja Voća, njihov ispravak, brisanje i prenosivost se može predati osobno ili poslati na adresu:
Službenik za zaštitu osobnih podataka, Općina Donja Voća, Donja Voća 26C, 42245 Donja Voća
E-mail adresa:  opcina@voca.hr
Telefon: +385 42 766 713
Fax:+385 42 766 712
Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.

Svaka osoba čiji osobni podaci se obrađuju u Općini Donja Voća, odnosno njezin zakonski zastupnik, koja smatra da joj je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb; Tel: +385 1 46 09 000, Fax: +385 1 46 09 099, E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr.

Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kontaktira našeg službeniku za zaštitu osobnih podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Opća uredba o zaštiti podataka
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podaaka
Agencija za zaštitu osobnih podataka

Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka definirali smo pravila i procedure Općine Donja Voća u prikupljanju, obradi i ponašanju s osobnim podacima pojedinaca.