T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Predstavke i pritužbe

Pišite nam ukoliko imate primjedbi na naš rad

Predstavka je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Općine Donja Voća, a koja nije u izravnoj vezi s njim i ne odnosi se na njega osobno.

Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak u kojem podnositelj ukazuje na nezakonitu ili nepravilnu radnju službenika/namještenika i/ili upravnog tijela Općine Donja Voća, prema njemu osobno, uslijed čega on smatra da su povrijeđena neka njegova prava.

Predstavkom ili pritužbom smatra se i nepotpisan podnesak ako sadrži podatke dostatne za provjeru podnositeljeva identiteta. Podnesci upućeni Općina Donja Voća, a koji ne spadaju u predstavke i pritužbe, uputit će se bez odgode tijelima nadležnim za njihovo rješavanje uz pismenu obavijest podnositelju. Predstavka ili pritužba u kojoj se iznova iznose činjenice koje su prethodno bile razmatrane i ocijenjene ne smatraju se predstavkom ili pritužbom.

Mještani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Donja Voća, kao i na rad njegovih upravnih tijela te na nepravilan odnos službenika/namještenika kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Kako se podnose predstavke ili pritužbe?
•    Pismeno podnošenje predstavki i pritužbi građana osigurava se putem pošte
•    Elektronskim putem
•    Usmeno, neposrednim podnositeljevim iskazom, o čemu će službenik zadužen za rad po predstavkama i pritužbama sastaviti zapisnik

Kome se podnose predstavke ili pritužbe?

Telefon: +385 42 766 711
Fax:+385 42 766 712
Mail: opcina@voca.hr