T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Projekt Mentor

Prvi EU projekat koji je provela Općina Donja Voća

OPIS PROJEKTA: Projekt MENTOR – HR.1.1.09-0009  je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih po-tencijala, grant shema  «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»

Nositelj projekta: Općina Donja Voća

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Naziv korisnika: Općina Donja Voća, Općina Vidovec, Općina Petrijanec

Ukupna vrijednost projekta: 67.138,21 EUREU sufinanciranje projekta:  59.638,87 EURRazdoblje provedbe projekta: 8.1.2015. – 7.7.2016.

Opći cilj projekta je omogućiti edukaciju nezaposlenim osobama s područja Varaž-dinske županije, prvenstveno s područja općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec za stjecanje kompetencija za pronalaženje posla na tržištu rada, volontiranje te up-oznavanje s mogućnostima za pokretanje vlastitog posla.

Specifični cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji, prven-stveno u općinama: Donja Voća, Vidovec i Petrijanec osnivanjem Udruge MENTOR za nezaposlene osobe koja samostalno djeluje kroz projektni tim i upravlja aktivnos-tima projekta na tri mjesta ( u Donjoj Voći, Vidovcu i Petrijancu).

Ciljna  skupina  projekta  su  nezaposlene  osobe  s  područja  Općine  Donja  Voća, Općine Vidovec i Općine Petrijanec.

Više o Projektu Mentor