T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sanacija klizišta

Operacija „Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg i nerazvrstane ceste u zaseoku Bauhunjsko (NC 282) kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“.

NAZIV OPERACIJE

SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI U NASELJU FOTEZ BREG I NERAZVRSTANE CESTE U ZASEOKU BAUHUNJSKO (NC 282)


Operacija je financirana u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske Unije; referentni broj Ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava FSEU.2022.MINGOR.02.008


KRATKI OPIS OPERACIJE
Nastala klizišta na nerazvrstanoj cesti u javnoj upotrebi predstavljaju značajne pravce za lokalno
stanovništvo koji su neprestano korišteni, a svako novo djelovanje na prirodno područje moglo bi
rezultirati daljnjim urušavanjem što predstavlja značajnu opasnost za ljude, okolne građevine,
infrastrukturu i okoliš, te povećava mogućnost za daljnju eroziju tla.


CILJ OPERACIJE
Cilj operacije je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti 206 u naselju Fotez Breg, k.č.br. 9403 i
nerazvrstane ceste u zaseoku Bahunjsko (NC 282) na području Općine Donja Voća zaštita i
obnavljanje prirodnog područja narušenog potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se
izbjegli neposredni učinci erozije tla, moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, postojeća
infrastruktura i okoliš.

 

TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


NOSITELJ OPERACIJE

Općina Donja Voća

VRIJEDNOST OPERACIJE
Operacija je financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Ukupna vrijednost operacije: 291.361,15 EUR
Financiranje iz FSEU: 291.361,15 EUR


RAZDOLJE PROVEDBE OPERACIJE

od 28. prosinca 2020. do 30. lipnja 2023.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Donja Voća.