T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

Sanacija klizišta

Operacija „Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“.

NAZIV OPERACIJE
SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANOJ CESTI U NASELJU FOTEZ BREG KAKO BI SE IZBJEGLI NEPOSREDNI UČINCI EROZIJE TLA


Operacija je financirana iz Fonda solidarnosti Europske Unije; referentni broj Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava FSEU.2022.MINGOR.02.008


Kratki opis operacije:
Nastalo klizište na nerazvrstanoj cesti u javnoj upotrebi predstavlja značajni pravac za lokalno
stanovništvo koji je neprestano korišten, a svako novo djelovanje na prirodno područje moglo bi
rezultirati daljnjim urušavanjem što predstavlja značajnu opasnost za ljude, okolne građevine,
infrastrukturu i okoliš, te povećava mogućnost za daljnju eroziju tla.


Cilj operacije:
Cilj operacije je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti 206 u naselju Fotez Breg, k.č.br. 9403, na
području Općine Donja Voća, zaštita i obnavljanje prirodnog područja narušenog potresom 28. i 29.
prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, moguća daljnja urušavanja te
kako bi se zaštitili ljudi, postojeća infrastruktura i okoliš.


Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


Nositelj operacije: Općina Donja Voća


Vrijednost Operacije: Operacija je financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije.


Ukupna vrijednost operacije: 1.638.256,25 HRK, odnosno 217.433,37 EUR


Sufinanciranje iz FSEU: 1.638.256,25 HRK, odnosno 217.433,37 EUR


Razdoblje provedbe operacije: od 28. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023.


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Donja Voća.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.